Kodályosoknak


Hirdetőtábla


Munkaközösségek
dokumentumok

dokumentumok


Az iskola rövid története


1973. Megkezdődött az iskola építése.
1975. Aug. 21-én átadták az épületet. Szeptemberben megkezdődött a tanítás a Dobó István utcai Gimnázium három párhuzamos - egy ének-zene tagozatos és két általános - osztályában. A felsőbb osztályok a Janus Pannonius és a Leőwey Klára Gimnáziumból jöttek, az elsősök a szokásos beiskolázási rend szerint nyertek felvételt. Az igazgatónő Fiszter Gyuláné a Leőwey Klára Gimnázium korábbi tanára, a történelem megyei szakfelügyelője lett. Kollégái zömmel a város többi iskolájából kerültek ide.
1981. Fiszter Gyuláné igazgatónő nyugdíjba ment. Helyét Veres János matematika-fizika szakos kollégája vette át.
1982. December 16-án, a zeneszerző születésének 100. évfordulója alkalmából az iskola felvette a Kodály Zoltán Gimnázium nevet.
1986. A két általános osztály helyét honvéd-kollégisták vették át. Ok katonatiszti, illetve tiszthelyettesi pályára készülő fiúk voltak. A Puskin téri katonai kollégium lakóiként szakirányú felkészítésben is részesültek, itt a gimnáziumban azonban általános tanterv szerint tanultak.
1987. Két magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály indult országos beiskolázással. Itt a képzési idő öt év. A tagozat tanulói az első évben gyakorlatilag csak olaszt tanulnak, a következő évtől pedig ezen a nyelven tanulnak több tantárgyat (történelmet, földrajzot, biológiát, matematikát, fizikát).
Megkezdődött az épület bővítése, hiszen az öt párhuzamos osztálynak már szűk volt a hely.
1988. Szeptemberre elkészült az új épületszárny.
Az iskola által ezentúl használható legfontosabb helyiségek: 22 tanterem, ének-zene szaktanterem, 5 előadóterem (kémia, biológia, 2 fizika és földrajz), számítástechnika terem, csoportszobák, könyvtár, klubhelyiség, aula, tornaterem, teniszpálya, sportudvar, konyha és ebédlő.
1991. A Puskin téri Honvéd Kollégium az IMS technológia miatt lakhatatlanná vált, felújítására pénz nem volt, ezért a honvéd kollégisták szerződést bontottak a Honvédelmi Minisztériummal. Zömük nálunk folytatta tanulmányait, most már civilként. A tagozatok így alakultak: évfolyamonként egy ének-zene tagozatos, két általános tantervű és két magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály.
1992. Az egyik általános tantervű osztály helyett humán tagozatos osztály indult emelt magyar irodalom és történelem óraszámmal.
A Református Gimnázium épületének átadásáig (három tanév) nálunk kaptak helyet a református tagozat osztályai az évfolyam hatodik osztályaként.
1993. Megépült a sportcsarnok.
Áprilisban bejegyzésre került a Kodály Alapítvány. Alapvető céljai: a tanulók képzésének, önképzésének segítése, a külföldi cserekapcsolatok támogatása, stb.
Az alapítvány számlaszáma: 1173 1001 - 2013 0051
1996. Veres János igazgató úr nyugdíjba ment. Helyét Gaál Tibor, a Leőwey Klára Gimnázium kémia-fizika szakos tanára vette át, aki korábban a Kodály Gimnáziumban tanított.
1998. Érettségizett tanulók részére pénzügyi ügyintéző és számviteli ügyintéző osztályok indultak. A képzési idő egy év.
2001. Beindult a spanyol-magyar két tanítási nyelvű oktatás.  A képzési idő itt is 5 év. Előzetes nyelvismeret nem szükséges. A 0. évben heti 20 spanyol óra teszi lehetővé, hogy a diákok a következő évben már ezen a nyelven tanulhassanak néhány tantárgyat (történelem, földrajz, matematika, fizika).
2002. Az Országos Képzési Jegyzékben új szakmaként jelent meg a pénzügyi-számviteli ügyintéző másfél éves képzési idővel. Ez nagyobb szaktudást, könnyebb elhelyezkedési lehetőséget biztosít. Ettől a tanévtől mi is ezt oktatjuk az előző két szakma helyett.
2004. Bejegyzésre kerül a Kétnyelvű Oktatásért a Kodály Zoltán Gimnáziumban Alapítvány. Fo célja az olasz illetve a spanyol nyelv és kultúra mélyebb megismerésének támogatása.
Számlaszáma: 1110 0207-1832 5504-1000 0001
2008. 2008. Februárban az utolsó szakképzos osztály is befejezte a vizsgáit. Az iskola neve szeptember 1-jétől újra Kodály Zoltán Gimnázium.
2009. A fenntartó, Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata elrendelte az évfolyamonként kettőnél több osztállyal működő gimnáziumokban, hogy eggyel csökkentsék az induló osztályok számát. Így - a képzési struktúra változatlanul hagyása mellett - ettől kezdve évfolyamonként 4 osztályt iskolázunk be.
2013. Január 1-től iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ, működtetője a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó Elszámolóház.

Iskolánk hivatalos neve: Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium

Szeptember 1-től a speciális tantervű ének-zenei osztályunk hatosztályos gimnáziumi képzés keretében működik. Ebbe az osztályba kellő érdeklődő esetén általános gimnáziumi képzésre is felveszünk tanulókat.
A jelenlegi helyzet:

"A" jelu osztály: Hatosztályos speciális ének-zenei és általános tantervű (7-12 évfolyamon)
"B" jelu osztály: Emelt tantervű humán és általános tantervű (4 éves képzés)
"D" jelu osztály: Magyar-olasz két tanítási nyelvű (5 éves képzés)
"E" jelu osztály: Magyar-spanyol két tanítási nyelvű (5 éves képzés)

Tárgyi feltételek: 22 osztályterem, 6 előadóterem (kémia, fizika - 2 terem , biológia, földrajz, ének-zene), számítástechnika termek, csoportszobák, tornaterem, sportcsarnok, két könyvtár, aula, klubhelyiség, konyha, ebédlő, sportudvar, teniszpálya.

 

főoldal | elérhetőség