Kodályosoknak


Hirdetőtábla


Munkaközösségek
dokumentumok

dokumentumok


Közösségi szolgálat


Iskolai közösségi szolgálat a köznevelési törvény tükrében

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésrol 6.§ (4) bekezdése szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) a törvény szavai szerint a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása a jogszabályban meghatározott hét területen.
A 97.§ (2) bekezdése szerint a közösségi szolgálat végzéséről szóló igazolást először a 2016. január. 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

A törvény részletes rendelkezései a közösségi szolgálattal kapcsolatban itt megtekinthetők.


Iskolánk Házirendjének rendelkezése a közösségi szolgálatról

 1. A közösségi szolgálat teljesítésének időbeni ütemezése a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban:
  • 9. évfolyam: a diákok felkészítése a közösségi szolgálatra, a szolgálat megkezdése*
  • 10. évfolyam: a közösségi szolgálat teljesítése, értékelése
  • 11. évfolyam: az előző tanév nyarán befejezett közösségi szolgálat értékelése, illetve indokolt esetben, (pl. elhúzódó betegség, hosszabb külföldi tartózkodás, iskolaváltás stb., esetén) a hiányzó közösségi szolgálati órák teljesítése, a közösségi szolgálat lezárása, értékelése
   * a gyakorlati órák a felkészítéssel párhuzamban is végezhetok
 2. A diákok feladatai és kötelezettségei a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatban:
  • szabadon dönthetnek, milyen tevékenység formájában teljesítik az 50 óra közösségi szolgálatot (az SNI-s tanulók a szakvéleményük javaslata alapján mentesülnek a közösségi szolgálat végzése alól)
  • a közösségi szolgálat megkezdésekor jelentkezési lapot töltenek ki
  • részt vesznek az elokészíto foglalkozásokon (max. 5 óra)
  • a gyakorlatban teljesítik a közösségi szolgálatot, melynek időkerete: tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három óra; tanítási idon kívül (hétvégén illetve szünidőben) maximálisan 5 óra
  • a folytatott tevékenységrol naplót vezetnek, melyben rögzítik az elvégzett munka helyét, időpontját, idotartamát, azt minden alkalommal aláíratják, lepecsételtetik a tevékenység helyszínén, valamint lejegyzik benne személyes tapasztalataikat
  • részt vesznek a közösségi szolgálatot lezáró, azt értékelő foglalkozásokon (max. 5 óra), beszámolót készítenek, amelyben részletezik tapasztalataikat, elmesélik élményeiket (pl. fogalmazás, fotók, portfólió, film, stb. formájában)
  • tevékenységük során együttmuködnek az osztályfonökükkel és a koordinátorral


Adminisztráció

A közösségi szolgálat igazolásának menete csak az iskolánk által meghatározott módon engedélyezett. Kérjük, olvassa el a részleteket!


Közösségi szolgálat a gyakorlatban, a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban

Iskolánkban a közösségi szolgálat teljesítéséért felelős koordinátor - az érintett osztályok osztályfőnökeivel együttműködve - Körző Kálmánné tanárnő. Minden állandó és aktuális szolgálatvégzési lehetőségről, érzékenyítő foglalkozásról értesülni lehet az iskolai közösségi szolgálatos faliújságán illetve az (iskola hivatalos facebook oldalán) keresztül.
Felhívjuk az érintett diákok figyelmét, hogy működik egy (közösségi szolgálatos facebook csoportunk) is, amelyhez, ha csatlakoznak, közvetlenül informálódhatnak az aktuális lehetőségekről.
Ügyintézés (szolgálatra jelentkezés, felvilágosítás, információk cseréje) naponta a nagyszünetben, a nyelvi könyvtárban (42-es terem).


Folyamatosan, bejelentkezés nélkül végezhető közösségi szolgálati lehetőség két intézménynél/egyesületnél van:

 • Keleti Városrészi Óvoda (Teleki Blanka utca 2. - Komlói úthoz közel)
  Naponta, délután 14.30-tól illetve 15.00-tól várják az önkénteseket
 • Misina Természet és Állatvédo Egyesület (Pécs - Somogy, Pajtás utca 17.)
  Az egyesület naponta látogatható.8.00-16.00-ig, hétvégén is.
  (Megközelítheto a Budai Állomást érinto 14-es és 15-ös számú autóbusszal. Mindkét járatról a Somogy templom megállónál kell leszállni.)

A többi szervezethez előre kell jelentkezni a szolgálatra naponta a nagyszünetben a nyelvi könyvtárban (42-es terem)

Együttműködő szervezetek listája: Itt megtalálható partnereink teljes névsora


Nyugdíjas Egyesület (megnyitás itt)


Letölthető dokumentumok

Szempontok az iskolai közösségi szolgálatos záró beszámoló elkészítéséhez


 

főoldal | elérhetőség